Бүтээн байгуулалтууд

Бодь групп нь дэлхийн стандарт, дэвшилтэт техник, технологийг эх орондоо нэвтрүүлж,
салбартаа үргэлж шинэлэг, шинийг санаачлагчийн байр сууринд байсаар ирсэн.