Бүтээн байгуулалтууд

Бодит амжилтын төлөө хамтдаа

Бодь Групп нь улс орны эдийн засагт өндөр ач холбогдолтой бүхий томоохон бүтээн байгуулалтын төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн туршлагатай.