Нээлттэй ажлын байр

Бодит амжилтын төлөө

Анкет бөглөх

 
 

Ажилд орохыг хүссэн миний талаарх мэдээллийг Төслийн зүгээс тодруулах эрхийг хүлээн зөвшөөрч байна. Мөн худал мэдээлэл өгч эсхүл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд гомдол гаргахгүй байх болно.

Сонгон шалгаруулалтын үе шат