“Бодь Интернэшнл” ХХК нь байгууллагын эерэг, зөв соёлыг түгээн төлөвшүүлэх мөн ажилтнуудын эрүүл, аз жаргалтай, сайн сайхан оршихуйг дэмжих зорилгоор “BODI CULTURE – 4B” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

УРИА: TOGETHER FOR BODI CULTURE

 

🔶 ХҮЛЭЭЖ БУЙ ҮР ДҮН:

🔹 Эрүүл, аз жаргалтай

🔹 Сэтгэл ханамжтай

🔹 Идэвхи оролцоотой

🔹 Санаачлагатай

🔹 Өндөр бүтээмжтэй

🔹 Тасралтгүй суралцагч

🔹 Чадамжтай баг

🔹 Эвсэг хамт олон

🔹 Байгууллагын эерэг, зөв соёл – ыг ХАМТДАА БҮТЭЭНЭ.