EPC ГЭРЭЭНИЙ СУБЪЕКТ БУЮУ ОРОЛЦОГЧ

EPC ГЭРЭЭНИЙ СУБЪЕКТ БУЮУ ОРОЛЦОГЧ Удирдтгал: EPC Сontract буюу EPC Гэрээг хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн оролцогч, эсхүл талууд оролцдог (Захиалагч, Гүйцэтгэгч, Хөрөнгө оруулагч, эсхүл Санхүүжүүлэгч, Туслан гүйцэтгэгчид, Төрийн эрх бүхий байгууллага гэх мэт ) бөгөөд эдгээр оролцогчид нь төслийг хэрэгжүүлэх, дуусгахад тус тусдаа тодорхой үүрэг гүйцэтдэг. Эдгээр оролцогчдын үр дүнтэй хамтын…

EPC ГЭРЭЭНИЙ СУУТГАН БАРИХ МӨНГӨН ДҮН

EPC ГЭРЭЭНИЙ СУУТГАН БАРИХ МӨНГӨН ДҮН Удирдтгал: EPC Гэрээний Суутган барих мөнгөн дүн гэдэг нь төсөл дуусах хүртэл Захиалагчаас Гэрээний үнийн дүнгийн тодорхой хувийг авч үлдэж буй мөнгөн дүнг хэлнэ. Ингэснээр төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа үүсэж болзошгүй доголдол, дутагдлыг арилгах зэргээр гэрээнд заасан бүх үүргээ Гүйцэтгэгчээс биеүлүүлэхийг баталгаажуулахад чухал үүрэг…

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА: Нийгмийн хариуцлагын төсөл, хөтөлбөр сонгон шалгаруулалт

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд боловсрол, эрүүл мэнд, бүс нутгийн хөгжил, байгаль орчны салбарт нэн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулан санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэн хамтарч ажиллах зорилгоор ээлжит сонгон шалгаруулалтаа зарлалаа. Сонирхсон хуулийн этгээд, байгууллагыг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.  маягт бөглөх: https://forms.office.com/r/RKvcYnCR4K танилцуулга илгээх: csr@bodigroup.mn