Бидний өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлж байсан бизнесийн үйл ажиллагаанууд нь салбартаа үргэлж шинэлэг, шинийг санаачлагын байр сууринд байсаар ирсэн төдийгүй улс орны эдийн засгийн хөгжилд бодитой хувь нэмэрээ оруулсаар ирсэн.

Эрхэм зорилго

Монгол улсын хөгжлийн голлох салбаруудад олон улсын жишигт нийцсэн, чанар, өндөр бүтээмжтэй, нийгмийн хариуцлагатай, ёс зүйтэй бизнесийг төлөвшүүлсэн үлгэр жишээ сайн засаглалтай компани байхад оршино.

Үнэт зүйлс

НЭР ТӨР

ИТГЭЛЦЭЛ

ЁС ЗҮЙ

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

САНААЧЛАГЧ, МАНЛАЙЛАГЧ

ХАРИЛЦАН АШИГТАЙ БАЙХ