Нийгмийн хариуцлага

Бодит амжилтын төлөө

Бид улс орны эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ нийгэмд чиглэсэн үйлсийг бодитоор хэрэгжүүлэх тэр дундаа боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах, спорт хөгжлийг дэмжих, байгаль хамгаалал зэрэгт онцгой анхаарал хандуулж хүн, нийгэм, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэмлэн ажиллаж байна.

СЭТГЭГДЭЛ

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
хамтран ажиллах

Та нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хамтран ажиллах саналтай бол бидэнтэй холбогдоорой.

Бодит
амжилтын төлөө

Тогтвортой хөгжил, 
нийгмийн хариуцлагa