“ИНЖЕНЕРҮҮД ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭНЭ” ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

 

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шалгаруулалтын даалгавар:

“ИНЖЕНЕРҮҮД ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭНЭ” сэдвээр дараах 2 үе шаттайгаар сонгон шалгаруулалтыг хийнэ. Үүнд:

 1. Сонгон шалгаруулалтын 1-р үе шат:
 • Контент: Эсээ бичлэг /800-1200 үгтэй/ эсвэл Видео бичлэг /3минут хүртэл .mp4/
 • Хүлээн авах хугацаа:10.10-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл
 • Шалгаруулалт:10.16-ны өдөр

 

 1. Сонгон шалгаруулалтын 2-р үе шат:
 • Контент: Илтгэл тавих
 • Хүлээн авах хугацаа:10.23-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл
 • Шалгаруулалт:10.27-ны өдөр

Бүтээлийг хүлээн авах хаяг: csr@bodigroup.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

 

Тэтгэлэг, шагнал урамшуулал:

 • 1-р байр – Сургалтын хагас жилийн төлбөр, компанийн гарын бэлэг
 • 2-р байр – Зөөврийн компьютер, компанийн гарын бэлэг
 • 3-р байр – Гадаад хэлний сургалтын эрхийн бичиг, компанийн гарын бэлэг

 

Тэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгарсан оюутнуудад олгох нэмэлт боломж:

 • Бодь группт дадлага хийх;
 • Судалгааны ажилд зөвлөгөө авах;
 • Компанийн R&D төвийн сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд оролцох;
 • Сургуулиа амжилттай төгсөж, Бодь группт ажиллах;
 • Сурлагын голч дүн 3,0-аас бол сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн олгох;