АНУ-ын “Progress Rail” компанид үйлдвэрлэгдсэн SD70ACe/LW – 4101 серийн зүтгүүр