Нээлттэй ажлын байр

Бодит амжилтын төлөө

Бодит манлайлал
Карьерийн өсөлт

Ирээдүйн Бодийн ажилтан Та ч гэсэн бүтээн байгуулалтын томоохон төсөлд бид бүхэнтэй нэгдэж, өөрийн үнэ цэнийг бий болгохыг хүсвэл бид танд дараах боломжуудыг амлаж байна.  

Нээлттэй ажлын байр

Улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд бодит хувь нэмрээ оруулах хүсэл тэмүүлэл дүүрэн чадварлаг мэргэжилтэн, инженерүүдэд ажлын байр үргэлж нээлттэй.

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Тавигдах шаардлага

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн олон төрлийн сувгаар нээлттэй ажлын байранд хандсан ажил горилогчдийн хувийн ялгаатай байдлыг хүндлэн, үл ялгаварлах, үл хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглох зарчим, үзэл санаанд тулгуурлан олон улсын стандартад нийцсэн сонгон шалгаруулалтын арга хэрэгсэлүүдээс сонгон хэрэглэж, ажлын байрны шаардлагад нийцсэн ажилтанг сонгон шалгаруулахад оршино.

Бодь интернэшнл ХХК нь ажилтан сонгон шалгаруулахдаа бизнесийн үндсэн зарчим, үйл ажиллагааны онцлогт тулгуурлан ажил горилогч нарт ямагт нээлттэй, адил тэгш боломжийг олгож, шударга ил тод байдлыг баримталдаг.