Судалгаа, нийтлэл

Судалгаа, нийтлэл
НИЙТЛЭЛЧДИЙН БУЛАН
Previous
Next
Гүйцэтгэлийн баталгаа зураг
EPC ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа зураг
EPC ГЭРЭЭНИЙ УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГАА
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Croco+TBL1+ETCS
ТӨМӨР ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН RMS-30 СИСТЕМ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Picture22212
ТӨМӨР ЗАМЫН МАЛ АМЬТНЫ ГАРАМ ДЭЭРХ АМЬТДЫГ БҮРТГЭН ЗҮТГҮҮРТ МЭДЭЭЛЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Нийтлэл зураг web1
ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ХУДАЛДАН АВАЛТ, БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ (EPC) БОЛОН ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ НӨХЦӨЛТЭЙ ТӨСЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ (TURNKEY PROJECT) ОНЦЛОГ ТАЛУУД
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Subject Pic
EPC ГЭРЭЭНИЙ СУБЪЕКТ БУЮУ ОРОЛЦОГЧ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Retention Money Pic
EPC ГЭРЭЭНИЙ СУУТГАН БАРИХ МӨНГӨН ДҮН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Царигийн тухай 1_Лхагвасүрэн
ЦАРИГИЙН ТУХАЙ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Picture1
ТӨМӨР ЗАМЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМТЭЙ ХОЛБОН АШИГЛАХ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
Picture2
ЗАМ ТӨМРИЙН АЖ АХУЙД ДЭВШИЛТЭД ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ (MILLING AND GRINDING)
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...
1 2